Category Archives: Biznes Plan

Kto ma największą szansę na dotacje unijne?

Dotacje unijne może otrzymać w zasadzie każda osoba i każda firma, która spełnia określone przez dany program operacyjny wymogi. Największą szansę na przyznanie dotacji na założenie firmy mają rzecz jasna osoby bezrobotne. Ich aktywizacja zawodowa stanowi jeden z najważniejszych założeń, … Continue reading

Posted in Biznes Plan, Dotacje, Fundusze Unijne, Unia Europejska, Wnioski Unijne | 1 Comment

Fundusze unijne we współczesnej Polsce

Zalety funduszy unijnych są ogromne – zwłaszcza dla państw biedniejszych, które wciąż się rozwijają. Państwa bogatsze mogą zaoferować rzecz jasna większe kwoty, z których korzystają kraje biedniejsze. Wspólny portfel jest więc bardziej korzystny dla krajów, które cały czas walczą o … Continue reading

Posted in Biznes Plan, Dotacje, Fundusze Unijne, Unia Europejska, Wnioski Unijne | Leave a comment

O dotacjach unijnych słów parę

Fundusze unijne są wspólnym dobrem finansowym. Dobro te jest przeznaczone na pomoc konkretnym gałęziom gospodarki danych krajów. Fundusze unijne są więc środkami, które pochodzą w mniejszym lub większym procencie z kieszeni każdego państwa członkowskiego UE. Dotacje unijne w największym stopniu … Continue reading

Posted in Biznes Plan, Dotacje, Fundusze Unijne, Unia Europejska, Wnioski Unijne | 17 Comments