Author Archives: admin

Kto ma największą szansę na dotacje unijne?

Dotacje unijne może otrzymać w zasadzie każda osoba i każda firma, która spełnia określone przez dany program operacyjny wymogi. Największą szansę na przyznanie dotacji na założenie firmy mają rzecz jasna osoby bezrobotne. Ich aktywizacja zawodowa stanowi jeden z najważniejszych założeń, … Continue reading

Posted in Dotacje | Leave a comment

Kto ma największą szansę na dotacje unijne?

Dotacje unijne może otrzymać w zasadzie każda osoba i każda firma, która spełnia określone przez dany program operacyjny wymogi. Największą szansę na przyznanie dotacji na założenie firmy mają rzecz jasna osoby bezrobotne. Ich aktywizacja zawodowa stanowi jeden z najważniejszych założeń, … Continue reading

Posted in Biznes Plan, Dotacje, Fundusze Unijne, Unia Europejska, Wnioski Unijne | 1 Comment

Metody pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój firmy

Środki materialne na założenie i rozwój małych i średnich firm stanowią jeden z najważniejszych typów, rodzajów przyznawanych dotacji. Fundusze unijne, z których pozyskiwane są wspomniane środki to konkretne programy operacyjne główne oraz regionalne (których jest aż 16). Już na tym … Continue reading

Posted in Dotacje | Leave a comment

Jak starać się o otrzymanie dotacji na rozwój firmy

Rozwówj każdej firmy – mniejszej większej – bezpośrednio jest związany z przeznaczeniem na ten cel pokaźnej ilości środków materialnych. Skąd je czerpać? Kredyty są rozwiązaniem szybkim i dobry, ale ich spłata może być kłopotliwa. Zdecydowanie lepsze są dotacje unijne. Fundusze … Continue reading

Posted in Dotacje | 1 Comment

Fundusze unijne we współczesnej Polsce

Zalety funduszy unijnych są ogromne – zwłaszcza dla państw biedniejszych, które wciąż się rozwijają. Państwa bogatsze mogą zaoferować rzecz jasna większe kwoty, z których korzystają kraje biedniejsze. Wspólny portfel jest więc bardziej korzystny dla krajów, które cały czas walczą o … Continue reading

Posted in Biznes Plan, Dotacje, Fundusze Unijne, Unia Europejska, Wnioski Unijne | Leave a comment

O dotacjach unijnych słów parę

Fundusze unijne są wspólnym dobrem finansowym. Dobro te jest przeznaczone na pomoc konkretnym gałęziom gospodarki danych krajów. Fundusze unijne są więc środkami, które pochodzą w mniejszym lub większym procencie z kieszeni każdego państwa członkowskiego UE. Dotacje unijne w największym stopniu … Continue reading

Posted in Biznes Plan, Dotacje, Fundusze Unijne, Unia Europejska, Wnioski Unijne | 17 Comments

Co wpływa na popularność dotacji unijnych.

Fundusze unijne od lat cieszą się sporą popularnością w bardzo wielu branżach i gałęziach gospodarki. Co ma na to wpływ? Fundusze unijne oferujące dotacje unijne to ogromna szansa dla wielu podmiotów, firm i instytucji. Odpowiednio przygotowany wniosek, zgodnie z procedurami … Continue reading

Posted in Dotacje | 3 Comments