Kto ma największą szansę na dotacje unijne?

DSC-226Dotacje unijne może otrzymać w zasadzie każda osoba i każda firma, która spełnia określone przez dany program operacyjny wymogi.

Największą szansę na przyznanie dotacji na założenie firmy mają rzecz jasna osoby bezrobotne. Ich aktywizacja zawodowa stanowi jeden z najważniejszych założeń, które realizują fundusze unijne przez określone programy ogólnokrajowe i regionalne. Dotacje unijne otrzymają też po spełnieniu określonych wymogów małe i średnie firmy. To właśnie ten sektor jest najbardziej finansowany. Duże firmy również mogą otrzymać dotacje, ale to MŚP są najważniejsze z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Jest ich bowiem najwięcej.

O przyznaniu dotacji decydują więc: spełnienie wymogów danego programu, posiadanie własnego kapitału na rozwój, który zostanie później zrefundowany przez przyznanie dotacji oraz złożenie niezbędnych dokumentów i wniosku. Pisanie wniosków unijnych dla laika może się okazać zbyt trudne. Jest to również zbyt ważny element, aby wykonywać go bez stosownego przygotowania, wiedzy i doświadczenia – dlatego pisanie wniosków unijnych to zadanie dla fachowych firm.

Posted in Dotacje | Leave a comment

Kto ma największą szansę na dotacje unijne?

DSC-77Dotacje unijne może otrzymać w zasadzie każda osoba i każda firma, która spełnia określone przez dany program operacyjny wymogi.

Największą szansę na przyznanie dotacji na założenie firmy mają rzecz jasna osoby bezrobotne. Ich aktywizacja zawodowa stanowi jeden z najważniejszych założeń, które realizują fundusze unijne przez określone programy ogólnokrajowe i regionalne. Dotacje unijne otrzymają też po spełnieniu określonych wymogów małe i średnie firmy. To właśnie ten sektor jest najbardziej finansowany. Duże firmy również mogą otrzymać dotacje, ale to MŚP są najważniejsze z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Jest ich bowiem najwięcej.

O przyznaniu dotacji decydują więc: spełnienie wymogów danego programu, posiadanie własnego kapitału na rozwój, który zostanie później zrefundowany przez przyznanie dotacji oraz złożenie niezbędnych dokumentów i wniosku. Pisanie wniosków unijnych dla laika może się okazać zbyt trudne. Jest to również zbyt ważny element, aby wykonywać go bez stosownego przygotowania, wiedzy i doświadczenia – dlatego pisanie wniosków unijnych to zadanie dla fachowych firm.

Posted in Biznes Plan, Dotacje, Fundusze Unijne, Unia Europejska, Wnioski Unijne | 1 Comment

Metody pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój firmy

Środki materialne na założenie i rozwój małych i średnich firm stanowią jeden z najważniejszych typów, rodzajów przyznawanych dotacji. Fundusze unijne, z których pozyskiwane są wspomniane środki to konkretne programy operacyjne główne oraz regionalne (których jest aż 16). Już na tym etapie brzmi to nieco skomplikowanie. Jak zatem skutecznie pozyskać dotacje unijne na rozwój firmy?

DSC-104Otrzymanie dotacji jest owocem odpowiednich przygotowań. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotacje unijne na rozwój firm stanowią refundację poniesionych kosztów. Jest to problemem dla mniejszych firm, które nie posiadają odpowiedniej ilości kapitału. W takim wypadku przyznanie dotacji może być bardzo trudne i może się wiązać z zaciągnięciem kredytu, który później można spłacić refundacją poniesionych kosztów z przyznanej dotacji.

Warto pamiętać, że o przyznaniu bądź nie przyznaniu kredytu decyduje wiele czynników, między innymi kondycja i perspektywy rozwoju firmy oraz branża,w której działa. Ogromnie ważne jest także pisanie wniosków unijnych, które z uwagi na ich znaczenie dla przyznania dotacji powinno się zlecać firmom wykwalifikowanym.

Posted in Dotacje | Leave a comment

Jak starać się o otrzymanie dotacji na rozwój firmy

Rozwówj każdej firmy – mniejszej większej – bezpośrednio jest związany z przeznaczeniem na ten cel pokaźnej ilości środków materialnych. Skąd je czerpać? Kredyty są rozwiązaniem szybkim i dobry, ale ich spłata może być kłopotliwa. Zdecydowanie lepsze są dotacje unijne.

Fundusze unijne, które są przeznaczone dla przedsiębiorców są jednymi z najbardziej popularnych typów dotacji z UE. Małe firmy są ogromnie ważne dla gospodarki krajowej. Ich rozwój to rozwój wielu gałęzi gospodarki, co procentuje w przyszłości.

DSC-202Starania o otrzymanie dotacji to przede wszystkim spełnienie określonych wymogów formalnych. Na wspomniane wymogi składają się przede wszystkim odpowiednie dokumenty, przygotowania oraz złożenie wniosku o dotację wraz załącznikami. Skuteczne przygotowanie wniosku to zwłaszcza pisanie wniosków unijnych, które z zasady powinno się zlecić firmom, które się w tym specjalizują. Bezpośrednio zwiększa to szansę na otrzymanie dotacji, która dla każdej firmy stanowi ogromny zastrzyk niezbędnych środków.

Posted in Dotacje | 1 Comment

Fundusze unijne we współczesnej Polsce

DSC-125Zalety funduszy unijnych są ogromne – zwłaszcza dla państw biedniejszych, które wciąż się rozwijają. Państwa bogatsze mogą zaoferować rzecz jasna większe kwoty, z których korzystają kraje biedniejsze. Wspólny portfel jest więc bardziej korzystny dla krajów, które cały czas walczą o rozwój gospodarki.

Dotacje unijne zostały przez Polaków docenione i polubione dość szybko. Ich pozyskiwanie stało się bardzo popularne zwłaszcza przez małe i średnie firmy, dla których fundusze z UE stanowiły i stanowią najbardziej efektywne źródło pozyskiwania niezbędnych funduszy na działanie i rozwój firmy. Przyznanie dotacji nie jest tak skomplikowanym procesem, jak może się wydawać. Jak w każdym tego typie przedsięwzięciu najważniejsze jest zebranie odpowiednich dokumentów i przygotowanie wniosku. Pisanie wniosków unijnych to zadanie, które musi być wykonane w należyty i odpowiedni sposób – pomoc stanowią firmy, które zajmują się pisaniem tego typu wniosków, dla wielu rożnych firm (tych małych i średnich).

Posted in Biznes Plan, Dotacje, Fundusze Unijne, Unia Europejska, Wnioski Unijne | Leave a comment

O dotacjach unijnych słów parę

DSC-171Fundusze unijne są wspólnym dobrem finansowym. Dobro te jest przeznaczone na pomoc konkretnym gałęziom gospodarki danych krajów. Fundusze unijne są więc środkami, które pochodzą w mniejszym lub większym procencie z kieszeni każdego państwa członkowskiego UE.

Dotacje unijne w największym stopniu pochodzą od krajów najbardziej zamożnych, czyli takich które mogą sobie pozwolić na większą pomoc krajom biedniejszym. Z takiej pomocy od lat korzysta Polska jako kraj biedniejszy i rozwijający się. Efekty dotacji widoczne są na każdym kroku. Przyspieszyły one znacznie rozwój, pomogły w rozwoju wielu firmom. To właśnie firmy najczęściej korzystają z dotacji na rozwój i zakup nowych technologii.

Otrzymanie dotacji bezpośrednio jest związane ze złożeniem wniosku i towarzyszących mu dokumentów. Pisanie wniosków unijnych jest nieco skomplikowane – zaleca się więc zlecenie ich przygotowania firmom, które się w tym specjalizują.

Posted in Biznes Plan, Dotacje, Fundusze Unijne, Unia Europejska, Wnioski Unijne | 17 Comments

Co wpływa na popularność dotacji unijnych.

Fundusze unijne od lat cieszą się sporą popularnością w bardzo wielu branżach i gałęziach gospodarki. Co ma na to wpływ?

Fundusze unijne oferujące dotacje unijne to ogromna szansa dla wielu podmiotów, firm i instytucji. Odpowiednio przygotowany wniosek, zgodnie z procedurami i wymogami może być gwarancją przyznania konkretnej kwoty pieniędzy, która może zostać przeznaczona na rozwój firmy. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań i jednocześnie jedno z najbezpieczniejszych. Kredyt zawsze stanowi ryzyko i oczywiście trzeba go spłacić. Dotacje unijne to inwestycja, której spłacać nie trzeba. Oczywiście są pewne wymogi, które należy spełnić, ale nie ulega wątpliwości, że nie stanowią one takiego problemu jak wymogi formalne dla przyznania dużego kredytu dla firmy.

DSC-166Pisanie wniosków unijnych to bardzo ważny element, który ma znaczenie dla szans na przyznanie dotacji. Wniosek musi być napisany idealnie, dlatego należy zlecić to profesjonalistom.

Posted in Dotacje | 3 Comments